“МЭДЛЭГ”
ӨӨРИЙГӨӨ ХӨГЖҮҮЛЭХИЙГ ХҮССЭН ХЭН БҮХЭНД

Ганабеллийн баг хамт олон
танд зориулан өөрийн мэдлэг туршлагаа хуваалцаж байна

Бизнесийн арга зүй-9 хөтөлбөр Манлайлал сэдвээр үргэлжилж байна.

Бизнесийн арга зүй-9 хөтөлбөр II-р хэсэг -Манлайлал Модуль #9                             Удирдагч хүний эзэмших ёстой ур чадварууд…