“ХӨРВӨХ ЧАДВАРТАЙ МАНЛАЙЛАЛ” ХӨТӨЛБӨРТ БҮРТГҮҮЛЭХ, ТЭТГЭЛЭГИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

БҮРТГЭЛ, ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Бүртгэл: 11-р сарын 20-оос – 12-р сарын 15-ыг хүртэл үргэлжилнэ.

Бүртгүүлэх бол ЭНД дарна уу

Сургалтын хугацаа: 2020 оны 1-р сарын 4-өөс 3-р сарын 31-ийг хүртэл үргэлжилнэ.

Сургалтын үндсэн төлбөр: 500,000 төг

Тэтгэлгийн хэмжээ: 450,000 төг

Тэтгэлгийн дараах төлбөр: 50,000 төг

(12-р сарын 16-наас хойш бүртгүүлбэл хөнгөлөлт эдлэхгүй, үндсэн үнээр төлбөрөө төлнө.)

 “ХӨРВӨХ ЧАДВАРТАЙ МАНЛАЙЛАЛ” ТЭТГЭЛГИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

  • 20-иос дээш насны бүх хүмүүст нээлттэй
  • Онлайнаар хичээл үзэх нөхцлөө бүрдүүлсэн
  • Өөрийн ажиллаж буй салбар, байгууллага, аймагтаа манлайлах хүсэл эрмэлзэлтэй
  • Хөдөө орон нутагт ажиллаж амьдардаг бол давуу тал болно

Тэтгэлгийн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан хүн бүр 90% хөнгөлөлт эдэлнэ.

Төлбөр: Хөтөлбөрт хамрагдах -50,000 төгрөг (Хөтөлбөрт хамрагдахыг хүссэн хүн бүр 50,000 төг-өө төлж бүртгүүлэх эрх үүснэ.)

Шалгалт & Сертификат 50,000 төгрөг (Хөтөлбөрт хамрагдсан, Сертификат авахыг хүссэн хүн бүр )