Төсөл хөтөлбөрүүд


 • 2015-09-19 15:08:00
 • 3690

Ганабелл Институт үндсэн үйл ажиллагаанаас гадна, нийгмийн сайн сайхны төлөө хувь нэмэр оруулах зорилгоор хөгжлийн хөтөлбөр, төслүүдийн санаачлан хэрэгжүүлэхийг зорьдог.Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг цахим хуудасны “Он цагийн хэлхээс” зэснээс харна уу.

БАЯЛАГ БААЗ ХХК

 • 1111
 • 2017 оны 07 сарын 25

UNICEF

 • 1068
 • 2017 оны 03 сарын 13

Манлайлал

 • 1390
 • 2016 оны 11 сарын 12

Гэр бүлийн харилцаа

 • 1706
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22