"Хүн болох багаасаа" Сургалт зарлагдлаа.


 • 2017-10-10 08:32:00
 • 818

"Хүн болох багаасаа" Сургалт зарлагдлаа.

Хэнд: 8-12 болон 13-18 насныханд
Хэзээ: 2017 оны 11-р сарын 04- 05 нд 
Хаана: Монголын Банкны холбооны сургалтын танхимд 
Төлбөр: 60,000 төгрөг Нэг айлаас 2 хүүхэд бүртгүүлсэн тохиолдолд 100,000 төгрөгөөр суралцана. 
Өглөөний анги: "13-18 насныхан" 10:00-13:00 
Өдрийн анги: "8-12 насныхан" 14:00 - 17:00 

БАЯЛАГ БААЗ ХХК

 • 1110
 • 2017 оны 07 сарын 25

UNICEF

 • 1068
 • 2017 оны 03 сарын 13

Манлайлал

 • 1390
 • 2016 оны 11 сарын 12

Гэр бүлийн харилцаа

 • 1706
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22