ХАЖ дэвтэр хэрэглэгчдийн уулзалт PART 2


 • 2017-11-06 18:00:00
 • 766

Орчин үед цагтай уралдан ажиллаж амьдрах буюу цагийн юмыг цагт нь хийж дуусгах хэрэгцээ, шаардлага урьд өмнөхөөс илүүтэй болжээ. Хувь хүн болгон зохион байгуулалт өндөртэй байж, цаг хугацаагаа сайтар төлөвлөж, удирдаж чадсан нь амжилт гаргана.

БАЯЛАГ БААЗ ХХК

 • 1111
 • 2017 оны 07 сарын 25

UNICEF

 • 1068
 • 2017 оны 03 сарын 13

Манлайлал

 • 1390
 • 2016 оны 11 сарын 12

Гэр бүлийн харилцаа

 • 1706
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22