Амжилтын 10 Алхмын Ажиллах Дэвтэр


 • 2015-09-19 10:16:00
 • 1375

“Амжилтын 10 Алхмын Ажиллах Дэвтэр” бол Амжилтын алхмуудыг нэг бүрчлэн хийхэд хэрэгцээтэй бүхий л нэмэлт дасгал ажлууд, сорил дээр ажиллаж, тэмдэглэл хийх, өөрийгөө шинжих, унших явцад төрсөн шинэ санаагаа тэмдэглэх зэрэг ирээдүйгээ системтэйгээр төлөвлөх боломжийг олгосон дасгал ажлын дэвтэр юм. Тиймдээ ч номын үнэ цэнэ, эрэлт хэрэгцээ Амжилтын 10 алхам номтой эн зэрэгцэхийн сацуу, Амжилтын 10 Алхам номын салшгүй нэг хэсэг болно.

Comment

БАЯЛАГ БААЗ ХХК

 • 1110
 • 2017 оны 07 сарын 25

UNICEF

 • 1068
 • 2017 оны 03 сарын 13

Манлайлал

 • 1390
 • 2016 оны 11 сарын 12

Гэр бүлийн харилцаа

 • 1706
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22