"Хүн болох багаасаа" Сургалт зарлагдлаа.


 • 2017-11-04 05:10:00
 • 960

#Ganabell Институт маань зав зайгаараа хүүхдүүдэд зориулсан сургалтаа хийхийг хичээдэг. Дунд сургуулийн хөтөлбөрт байдаггүй, хэрнээ хүүхдүүдэд нэн хэрэгтэй сэдвээр заадаг.
Энэ удаа сурагчийн амралтаар хийхээр төлөвлөж байна. 
Эхний 20 хүүхдийг бүртгэж авна.
Сургалтанд манлайлж оролцсон 3 хүүхдэд "Ирээдүйн удирдагч" номын клубын гишүүний эрх /50,000 төг бүхий/ бэлэглэнэ.

БАЯЛАГ БААЗ ХХК

 • 1111
 • 2017 оны 07 сарын 25

UNICEF

 • 1069
 • 2017 оны 03 сарын 13

Манлайлал

 • 1390
 • 2016 оны 11 сарын 12

Гэр бүлийн харилцаа

 • 1706
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22