Бизнесийн арга зүй-2


 • 2016-04-16 00:00:00
 • 2075

Бизнес эрхлэгч, удирдагчдад зориулсан "Бизнесийн арга зүй" цогц сургалт эхлэх гэж байна. Өөрийгөө гарамгай удирдагч болгон хөгжүүлэх арга зүй, өөрийн бизнесээ жолоодох ур чадваруудыг хэрхэн өөртөө бий болгох тухай цогц сургалт юм.

БАЯЛАГ БААЗ ХХК

 • 1111
 • 2017 оны 07 сарын 25

UNICEF

 • 1068
 • 2017 оны 03 сарын 13

Манлайлал

 • 1390
 • 2016 оны 11 сарын 12

Гэр бүлийн харилцаа

 • 1706
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22