"Бизнесийн сэтгэлгээ" сургалт


 • 2016-01-22 00:00:00
 • 3692

Сонгинохайрхан дүүргийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд зориулсан бизнес эрхлэх ур чадварыг хөгжүүлэх "Бизнесийн сэтгэлгээ" сургалт 1-р сарын 22 нд эхлэнэ.

БАЯЛАГ БААЗ ХХК

 • 1110
 • 2017 оны 07 сарын 25

UNICEF

 • 1068
 • 2017 оны 03 сарын 13

Манлайлал

 • 1390
 • 2016 оны 11 сарын 12

Гэр бүлийн харилцаа

 • 1706
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22