"Хүн болох багаасаа" 8-12 насныхан


 • 2016-08-01 00:00:00
 • 779

8-12 насныханд зориулсан "Хүн болох сургалт"-ыг хоёр долоо хоногийн хугацаатай 8-р сарын 1-ээс 8-р сарын 14-ны хугацаанд амжилттай зохион байгууллаа.

БАЯЛАГ БААЗ ХХК

 • 1111
 • 2017 оны 07 сарын 25

UNICEF

 • 1068
 • 2017 оны 03 сарын 13

Манлайлал

 • 1390
 • 2016 оны 11 сарын 12

Гэр бүлийн харилцаа

 • 1706
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22