"Өөрчлөлийн Менежмент" сургалт зохион байгуулав


 • 2017-12-27 05:17:00
 • 237

"Өөрчлөлийн Менежмент" сургалт зохион байгуулав

Эрин эмнэлгийн хамт олонд "Өөрчлөлийн Менежмент" сургалт зохион байгуулав.

БАЯЛАГ БААЗ ХХК

 • 890
 • 2017 оны 07 сарын 25

UNICEF

 • 822
 • 2017 оны 03 сарын 13

Манлайлал

 • 1154
 • 2016 оны 11 сарын 12

Гэр бүлийн харилцаа

 • 1532
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2424
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2424
 • 2015 оны 08 сарын 22