бэрхшээл тулгарч байна

Таны бизнест

яагаад

вэ?

магадгүй эдгээрээс болж байж болох юм

Өөртөө итгэлгүй

байдал

сөрөг

хандлага

алсын хараа, зорилго тодорхой бус

Өөрийгөө бүрэн гүйцэт таниагүй

Хөгжлийн тодорхой төлөвлөгөөгүй

цагаа үр дүнтэй ашиглаж чаддаггүй

Хувийн зохион

байгуулалт сул

сэтгэл зүйгээ жолоодох чадваргүй

Харилцааны

ур чадвар сул

БАгийн бүтээмж

хангалтгүй

санаачлагагүй, урам зориггүй ажилчид

санхүүгийн тааруу үзүүлэлтүүд

оновчгүй Бизнесийн загварчлал

Бид 5 жилийн хугацаанд  эдгээр асуудлууд нь

дийлэнх бизнесүүд амжилтгүй байгаагийн

гол шалтгаан гэдгийг олж тогтоосон

Бизнесийг онол арга зүйгээр удирдах нь

эдийн засгийн хямралын үед

хамгийн зөв тактик

Үндсэн агуулга

Удирдах

ур чадвар

Хувь хүний

хөгжил

Бизнесийн

ур чадвар

Санхүүгийн

мэдлэг

багийн ярилцлага

онцлог, давуу тал

дүрд орох тоглолт

кейс

ажиллагаа

сорил

тестүүд

Үргэлжлэх

хугацаа

2

сар

долоо хоногт

1

удаа

Нэг

өдрийн

10

акедемик цаг

 

Нийт

80

акедемик цаг

Сургалтын төлбөр

Хаан Банкны

харилцагчид

50

Нэг байгууллагаас 3-аас дээш хүн  суусан тохиолдолд

10

800000

төгрөг

хөнгөлөлттэй

хөнгөлөлттэй

%

%

Нийт

50

Хүн хүрмэгц

17

-нд

Төв

Хаан

банкны

театрт

09:00

цагт

10

-р сарын

эхлэнэ

бүртгэл:

88082272  /  98002272

info@ganabell.mn

дээш буцах