Онлайн сургалт


 • 2015-09-19 15:07:00
 • 4803
Онлайн сургалт

Онлайн сургалт

Онлайн сургалт алсын зайнаас суралцах хүсэлтэй хувь хүн болон байгууллагын орон нутгийн салбарын ажилтнуудад зориулахаар бид хийх юм. Одоогоон судалгаа, шинжилгээний шатанд явж байгаа бөгөөд, ойрын хугацаанд бид онлайн сургалтын эхний хичээлүүдээ та бүхэнд хүргэх болноо. 

БАЯЛАГ БААЗ ХХК

 • 1110
 • 2017 оны 07 сарын 25

UNICEF

 • 1068
 • 2017 оны 03 сарын 13

Манлайлал

 • 1390
 • 2016 оны 11 сарын 12

Гэр бүлийн харилцаа

 • 1706
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22