“МЭДЛЭГ”
ӨӨРИЙГӨӨ ХӨГЖҮҮЛЭХИЙГ ХҮССЭН ХЭН БҮХЭНД

Ганабеллийн баг хамт олон
танд зориулан өөрийн мэдлэг туршлагаа хуваалцаж байна

“Зав гаргая”

Завгүй өнөө үед цагийн менежменттэй байснаар хэрхэн дуртай зүйлдээ цаг заваа гаргаж аз жаргалтай, сэтгэл…