ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЕНЕЖМЕНТ МАСТЕР КЛАСС

Үйлчилгээний менежментийн “МАСТЕР КЛАСС” 100% танхимын хөтөлбөр зарлагдлаа.
2022 оны 5-р сарын 3нд эхлэх болно.
Сургалтын зорилго:
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ талаар өндөр түвшний мэдлэгтэй, асуудлыг шийдвэрлэх, харилцах чадвартай, мэдрэмжтэй, үйлчлүүлэгч төвтэй харилцаа үүсгэж чаддаг, байгууллынхаа үнэт зүйлтэй нийцэж ажилладаг болоход чиглүүлэх зорилготой.
Үйлчилгээний ажилтнаас-Байгууллагын төлөөлөгч болж мэргэжлийн түвшинд ажиллах боломжийг таниулах болно.
Хэн хамрагдах вэ?
Бизнес эрхлэгчид, үйлчилгээний байгууллагын менежерүүдэд зориулав.
Хичээлийн сэдвүүд
Модуль №1 Байгууллагын үнэт зүйлийн төлөөлөгч байх нь
Модуль №2 Бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ мэддэг ажилтан
Модуль №3 Сайн сонсдог байх нь ярихаас чухал
Модуль №4 Эмпати
Модуль №5 Байгууллагын ажилтнаас-төлөөлөгч болох нь
Модуль №6 Үйлчлүүлэгчид төвлөрөх сэтгэлгээ
Модуль №7 Дижитал харилцаа
Модуль №8 Уян хатан мэдрэмжтэй харилцаа
Модуль №9 Асуудал шийдвэрлэх чадвар
Модуль №10 Цагийн менежмент
Үндсэн төлбөр: 200,000₮
Хөнгөлөлт: 4-р сарын 20 хүртэл 30% буюу 140,000₮
4-р сарын 25 хүртэл 15% буюу 170,000₮
Утас: 88082272, 7277-2272 /4/