“Аз жаргалтай гэр бүл” сургалт эхэллээ.

/Бүртгэл дууссан/

Сургалтын үр дүн:

Гэр бүлийн хосууд бие биенээ улам сайн ойлгодог болно. Зорилгоо нэгтгэж нэгэн цул болж, зорилгынхоо төлөө хамтдаа зорьж амьдралын агшин бүрээс аз жаргалыг мэдрэх болно.
Сургалт явуулах аргачлал:


Сургалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд, үр дүнтэй явуулах сургалтын идэвхтэй оролцооны аргыг модуль хичээл бүрт ашиглана.