“Амжилтанд хөтлөх алхмууд” сургалт зарлагдлаа.

9-р сарын онцлох сургалт 01

2019.IX/09нд 07:00-08:30 цагт болно.
Нийт хэдэн цаг вэ ?

Нийт 20 цаг
Сургалтыг хэнд зориулсан бэ ? 
Амжилтанд хүрэх чин хүсэлтэй,өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх эрмэлзэлтэй хүн бүхэнд зориулсан сургалт 
Сургалтын үр дүн:
Доор дурьдсан 10 алхамд суралцана. 
1. Өөрийгөө танин мэдэх нь
2. Амжилттай хүнд байдаг зан чанарт суралцах нь
3. Далайцтай сэтгэж ирээдүйгээ төлөвлөх нь
4. Зорилгодоо хүрэхийн тулд үйлдэл хийх нь
5. Эерэг талаас нь харах нь
6. Цаг хугацаатай уралдах нь
7. Эрч хүчээ удирдаж сурах нь
8. Өөрийгөө илэрхийлэх чадвараа дээшлүүлэх нь
9. Стрессээ зөв удирдаж сурах нь
10. Амжилтын хөтөчтэй болох нь