Багцаар сонгох

 • Хэлэлцээр хийх ур чадвар
  Хэлэлцээр хийх стратеги, хэлцлийн онцлог шинж, 2 талт ба олон талт хэлэлцээр, монголчуудын гаргадаг алдаа 12
 • Манлайлал
  Удирдагчийн эзэмших ёстой ур чадвар, манлайлах урлаг, хүмүүсээ хэрхэн сэдэлжүүлэх вэ?, ажилтнуудаа хэрхэн сэдэвжүүлэх вэ? 12
 • Менежмент
  Байгууллагын чадамж, Хүний нөөцийн стратеги, Санхүүгийн менежмент, Хөх тэнгисийн стратеги, 12
 • Бизнесийн загварын шинэчлэл
  Бизнесийн байгууллагуудын хэрэглэж байгаа 55 загвартай танилцаж, тэдгээрээс тохирох загварыг байгууллагатаа хэрэгжүүлэх дадлага ажлын хамт орно. 8
 • Цагийн менежмент
  Цаг төлөвлөлтийн ач холбогдол, Монголчуудын сэтгэлгээ, цагийг удирдах стратеги, цагийг удирдахад саад болдог муу зуршлууд, G suite app 12
 • Амжилтын Алхам
  Амжилтын сэтгэлгээнд хэрэгтэй агуулгууд орно. Амжилттай хүнд байдаг зан чанаруудад суралцаж, Зорилгоо тодорхойлж, төлөвлөгөө гарган, түүнийгээ жижиглэн хувааж, өөрт байгаа нөөцөө ашиглан гүйцэтгэх нь 12
 • Бүтээлч сэтгэлгээний менежмент
  Бүтээлч сэтгэлгээтэй зан чанар, бүтээлч сэтгэлгээний аргачлал: спампщр, оюуны довтолгоо, оюуны зураглал, 6 малгайн арга 12
 • Сургагч багш бэлтгэх анхан шат
  насанд хүрэгчдийн онцлог, тэднийг идэвхжүүлэх арга, сургагч багшийн эзэмших ур чадварууд, оролцогчдын суралцах хэв маяг 12
 • Сургагч багш бэлтгэх ахисан шат
  Хичээл заах аргачлалууд, сургалтын үр дүнг тооцох аргачлалууд, илтгэх чадварын техникүүд: дуу хоолой, өргөлт, сулалт, зогсоц 12
 • Үйлчилгээний соёл
  Үйлчилгээний ажилтын эзэмших ёстой ур чадварууд, мэндлэх хүндлэх, харилцах, утсаар ярих , гомдлыг барагдуулах, эерэг сэтгэлгээ, хариуцлага 12
 • “Бизнесийн арга зүй” Удирдагчдын хөгжүүлэх цогц сургалт
  Байгууллага болгоноос төлөөлөл оролцож суудаг сургалт. Менежмент, хувь хүний хөгжил, Хэлэлцээр, өрсөлдөх чадвар, санхүүгийн менежмент, бизнес загварын агуулга багтаасан бренд сургалт 60
 • Борлуулалтын ур чадвар
  Борлуулагч хүний эзэмших ёстой ур чадварууд, ятган үнэмшүүлэх чадвар, нөлөөллийн технологи, ФАБ загварууд, 20
 • “Хүн болох багаасаа” сургалт

  Энэхүү сургалт нь хүүхдийг тавьсан зорилготой, зөв дадал зуршилтай, өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай болон ном унших дадалтай нэгэн болоход нь тусалдаг сургалт юм.

  10
 • Хүүхдийн ном ба илтгэлийн клуб
  Хүүхдийн ном унших зуршлыг дадлагажуулах, ярих чадварыг сайжруулах зорилгоор явуулдаг 7 хоног бүрийн 1 өдөр явагддаг үйл ажиллагаа 30
 • Бестселлер ном бичих ноухау
  Бестселлер ном бичих технологи, ном бичихийн өмнөх судалгаа, номын маркетинг хийх 10 стратеги, номноос хүртэх үр ашиг, зохиогчийн эрхийг дагалдах боломжууд 10
 • “Бизнес Плас” клубын гишүүнчлэл
  Клубээр бизнес, менежментийн номын хэлэлцүүлэг, илтгэх чадварыг сайжруулах дадлага
Сонгосон цаг: 0 Төлбөр: 0₮

Багцын хөнгөлөлт

Цагийн тоо Хөнгөлөлтийн хувь
20 5%
30 10%
60 15%
100 20%