БИЗНЕСИЙН АРГА ЗҮЙ-10 ХӨТӨЛБӨР АМЖИЛТТАЙ ЭХЭЛЛЭЭ

ГАНАБЕЛЛ ИНСТИТУТ ХААН БАНКТАЙ ХАМТРАН 10 ДАХЬ УДААГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ “БИЗНЕСИЙН АРГА ЗҮЙ-10” ХӨТӨЛБӨРИЙН ФОТО АГШИН…