“Бизнесийн арга зүй 5” сургалт зарлагдлаа

Ганабелл Институт  Хаан Банк Бизнес Инкубатор Төвтэй хамтран
хэрэгжүүлдэг бизнес эрхлэгчид болон удирдагчдад зориулсан   “Бизнесийн
Арга Зүй “5 цогц сургалтаа  зарлалаа.  Сургалтаар хувь хүний хөгжил
мөн санхүүгийн мэдлэг, бизнесээ удирдах ур чадвар, манлайлах ур
чадвар, бүтээлч сэтгэлгээ  болон гэрээ хэлцэл хийх ур чадварыг олгоно.
Та манай сургалтыг байгууллагынхаа хүний нөөц болон найз нөхөддөө  санал болгоорой

Leave a Reply

Your email address will not be published.