Бизнесийн арга зүй-9 хөтөлбөр Манлайлал сэдвээр үргэлжилж байна.

Бизнесийн арга зүй-9 хөтөлбөр

II-р хэсэг -Манлайлал

Модуль #9                             Удирдагч хүний эзэмших ёстой ур чадварууд

Удирдагчийн зан чанар, Удирдагчийн техник ур чадвар, Удирдах чадвар, Төлөөлүүлэн гүйцэтгүүлэх чадвар, Удирдагчийн бусадтай харилцах чадварын сорил, багийн хэлэлцүүлгээр баяжуулна.

Модуль #10                             Манлайлал

Манлайлал гэж юу вэ? Манлайллын мөн чанар, манлайллын түвшин, Манлайллыг хэрэгжүүлэх зарчим зэргийг багийн хэлэлцүүлгээр баяжуулна.

Модуль #11                             Ажилтнуудаа хэрхэн сэдэлжүүлэх вэ?

Ажилчдаа хэрхэн сэдэлжүүлэх вэ? Мотивацийн онол, сорил багийн хэлэлцүүлгээр баяжуулна.

Модуль #12                                    Багийг хэрхэн удирдах вэ ? 

Багийн шинж төлөв, багт тулгардаг бэрхшээлүүд, сайн баг гэж ямар багийг хэлэх вэ? Үр ашигтай багийг бүрдүүлэх нь, багт гүйцэтгэх миний үүрэг зэрэг сорил ажил, багийн хэлэлцүүлгээр баяжуулна.