“Бизнесийн арга зүй-9” хөтөлбөр

Бизнесийн арга зүй сургалт төгсөлтийн баяраа хийлээ.

Та бүхний ажилд өндөр амжилт хүсье.