“БИЗНЕСИЙН АРГА ЗҮЙ” “Network-2019” Event 2019.X/11ны 18:30цагт

“БИЗНЕСИЙН АРГА ЗҮЙ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨГСӨГЧДӨД ЗОРИУЛСАН “NETWORK EVENT”-2019.X/11.18:30цагт

Санаачилагч: Ганабелл Институт

Хамтран хэрэгжүүлэгч: ХААН банк

Ивээн тэтгэгч: Pro NEX LLC

Тус арга хэмжээгээр

  1.  “БАЗ” ТӨГСӨГЧИД ТАНИЛЦАЖ ҮР ДҮНГЭЭ ХУВААЛЦАНА.
  2.  “Бүтээмжтэй ажиллах 3×3 зарчим” лекц
  3. “ProNEX”  КОМПАНИЙН  танилцуулга