Ганабелл институт Мэдлэгийн танхимтай боллоо.

Ганабелл институт Мэдлэгийн танхимтай боллоо.

Бид  2019 оны 5-р сарын 30нд Crowd funding хийсэн билээ.

Монгол хүмүүс монгол байгууллагуудыг чадавхижуулах эрхэм зорилготойгоор ажилладаг бидний ажлыг дэмжиж хандив өргөсөн бүх хүмүүст талархал илэрхийлье.