“МЭДЛЭГ”
ӨӨРИЙГӨӨ ХӨГЖҮҮЛЭХИЙГ ХҮССЭН ХЭН БҮХЭНД

Ганабеллийн баг хамт олон
танд зориулан өөрийн мэдлэг туршлагаа хуваалцаж байна

“ХӨРВӨХ ЧАДВАРТАЙ МАНЛАЙЛАЛ” ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ОНЛАЙН СУРГАЛТЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАГДЛАА

“ХӨРВӨХ ЧАДВАРТАЙ МАНЛАЙЛАЛ” ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ 3 САРЫН ОНЛАЙН СУРГАЛТЫН 90% ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАЛАА Зохион байгуулагч:…