Санхүүжилт босгох Стратеги-NGO Fundraising Strategy-2019/12/12

Санхүүжилт босгох стратеги буюу NGO Fundraising Strategy Сургалт 2019 оын 12-р сарын 12ны 08:30-11:30 цагт болно

Сургалтынг Агуулга:

  1. Санхүүжилт босгох төлөвлөлт
  2. Санхүүжилт босгох маркетингийн аргууд
  3. Мөнгө босгох үр дүнтэй аргууд

Сургалтыг Ганбелл Институтын захирал, сургагч багш П.Гандолгор орно.

Сургалтын төлбөр: 75000 төгрөг

Хаана: Ганабелл Институтын Мэдлэгийн Tанхимд, Модун цамхаг 501 тоот