“ШИЛДЭГ БОРЛУУЛАГЧ БЭЛТГЭХ” БАГЦ
ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Үндсэн үнэ: 300,000 төг
Сургалт болохоос 2 долоо хоногийн өмнө бүртгүүлбэл 250,000 төг

[wpseo_breadcrumb]

Сургалт хэнд зориулагдсан бэ?

  • Байгууллагын дээд шатны удирдлагууд
  • Байгууллагын бүх шатны менежерүүд болон,
  • Борлуулалтын менежерүүд болон худалдааны зөвлөхүүд

Борлуулалтын ажилтны ур чадвараа өсгөх нь яагаад чухал вэ?

Дэлхий дахинаа баярлаг үйлдвэрлэгч компаниуд хоорондын өрсөлдөөн дундаас цойлон гарч, онцгойрон ялгарах гол шалгуур нь технологийн дэвшил мөн боловч чухамдаа тухайн компанийн ажил үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний мөн чанарыг нийгэм, хүмүүст болоод хилийн чандад таниулан хүргэдэг БОРЛУУЛАЛТЫН ажилтнуудынх нь мэдлэг ур чадвар нэмэгдэхийн хэрээр Компани хүчтэй болдог. Компани хүчтэй байхын үндэс нь ажилтан борлуулагч нэг бүрийнх нь хүчин зүтгэлээс шалтгаалдаг болохыг нэгэнт таньж мэдсэн компаниуд хүнээ хөгжүүлэх бүх талын цогц бодлогод анхаарах болсон билээ. Зэх зээлд өрсөлдөх чадвараа нэмэгдээлүүэх, Байгууллагынхаа борлуулалтын ажилтны ур чадвараа өсгөхийг хүссэн компанийн удирдлага, ажилтан, борлуулагч бүхэнд зориулав.

Сургалтын аргачлал
Сургалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд, үр дүнтэй явуулах сургалтын идэвхтэй оролцоонуудын аргыг модуль хичээл бүрт ашиглана.

Анги дүүргэлт
1 ангид 25-30 хүн

Сургалтын цаг
Сургалт 20 цагийн академик цаг
Дадлага ажлын 10 цаг
Нийт 30 цаг

Сургалтын хугацаа:

Та www.ganabell.com веб хуудасруу зочилоод хүссэн үедээ үзэх боломжтой

Сургагч багш
“Шилдэг Борлуулагчийн Арга Билгийн 10 Ухаан” номын зохиогч, Ганабелл Институтын захирал П. Гандолгор

Сургалтын үр дүн
Сургалт дууссаны дараа эргэх холбоо үүсгэж, сургалтын оролцогчдод ямар үр дүн гарч ажиглан зөвлөгөө өгч, дүгнэлтийн хичээлээр төгсгөнө.

Модуль хичээлийн сэдвүүд

Модуль #1:Үр дүн хэмээх арга ухаан & Үйл явц хэмээх билиг ухаан

Модуль #2: Гадаад имиж хэмээх арга ухаан & Дотоод хүч хэмээх билиг ухаан

Модуль #3: Мэдлэг хэмээх арга ухаан & Мэдрэмж хэмээх билиг ухаан

Модуль #4: Ярих хэмээх арга ухаан & Сонсох хэмээх билиг ухаан

Модуль #5: Авах хэмээх арга ухаан & Өгөх хэмээх билиг ухаан

Сургалтанд бүртгүүлэх

Ажил амьдралдаа амжилтыг уургалахуй