“АЖИЛ АМЬДРАЛДАА АМЖИЛТЫГ УУРГАЛАХУЙ”
2 ДОЛОО ХОНОГИЙН СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Үндсэн үнэ: 300,000 төг
Сургалт болохоос 2 долоо хоногийн өмнө бүртгүүлбэл 250,000 төг

Нүүр » Сургалт » Брэнд сургалтууд » Ажил амьдралдаа амжилтыг уургалахуй

Сургалт хэнд зориулагдсан бэ?
Амжилтанд хүрэхийг хүсч байгаа хүн бүрт зориулав.

Сургалтын зорилго
Амжилтын гараагаа эхэлж байгаа үед чиглүүлэн залж, асуудал тулгаран мухардсан үед гарц болж, амжилтын оргил өөд мацах үед эрч хүч өгч, амжилтын сэтгэлгээ, амжилтанд хүрэх дадалд суулгана.

Сургалтын аргачлал
Сургалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд, үр дүнтэй явуулах сургалтын идэвхтэй оролцоонуудын аргыг модуль хичээл бүрт ашиглана.

Анги дүүргэлт
1 ангид 10-15 хүн

Сургалтын цаг
Сургалт 20 цагийн академик цаг
Дадлага ажлын 10 цаг
Нийт 30 цаг

Сургалт болох хугацаа
Өглөөний ээлж: 7 хоногт 3 удаа 08-11:00
Оройн ээлж: 7 хоногт 3 удаа, 18:00-21:00

Сургагч багш нар
“Амжилтын 10 алхам” номын зохиогч, Ганабелл Институтын захирал болон бусад сургагч багш нар

Сургалтын үр дүн
Сургалт дууссаны дараа эргэх холбоо үүсгэж, сургалтын оролцогчдод ямар үр дүн гарч ажиглан зөвлөгөө өгч, дүгнэлтийн хичээлээр төгсгөнө.

Модуль хичээлийн сэдвүүд

Модуль #1: Амжилтанд хүрэхэд өөрийгөө судлах нь

Модуль #2: Амжилттай хүнд байх ёстой зан чанарт суралцах нь

Модуль #3: Томоор сэтгэж, ирээдүйгээ төлөвлөх нь

Модуль #4: Бодол санаагаа удирдаж, зорилгодоо төвлөрөх нь

Модуль #5: Бүтэхгүй мэт зорилгоо, бүтэлтэй олон алхмуудад хуваах нь

Модуль #6: Жижиглэн хуваасан алхмуудаа үйлдэж эхлэх нь

Модуль #7: Орчин үеийн ажил олгогч чадварыг нэхэж байна?

Модуль #8: Өгөөмөр сэтгэж, эерэг хандаж сурах нь

Модуль #9: Цаг хэмээх нөөцийг зөв ашиглах нь

Модуль #10: Амжилтанд хүрэхэд өөрийгөө дасгалжуул

Сургалтанд бүртгүүлэх

Ажил амьдралдаа амжилтыг уургалахуй