“МЭРГЭЖЛЭЭ ЗӨВ СОНГОХ НЬ АМЖИЛТЫН ҮНДЭС”
ЦОГЦ СУРГАЛТ

Нүүр » Сургалт » Брэнд сургалтууд » Мэргэжлээ зөв сонгох нь амжилтын үндэс

Сургалт хэнд зориулагдсан бэ?
Мэргэжил сонгох шаардлагатай тулгараад байгаа хүүхэд залуус

Сургалтын зорилго
Монгол улсын ирээдүй болсон хүүхэд залуус мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зорилгыг нь тодорхойлуулах, зөв сонголтонд хөтлөх

Сургалтын аргачлал
Сургалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд, үр дүнтэй явуулах сургалтын идэвхтэй оролцоонуудын аргыг модуль хичээл бүрт ашиглана.

Анги дүүргэлт
1 ангид 10-15 хүн

Сургалтын цаг
Нийт 8 академик цаг

Сургалт болох хугацаа
7 хоногт 2 удаа 10.00-13.00

Сургагч багш нар
Ганабелл инстиутын мэргэжлийн сургагч багш Д.Наранцэцэг, С.Оюунтуяа

Сургалтын үр дүн
Сургалт дууссаны дараа эргэх холбоо үүсгэж, сургалтын оролцогчдод ямар үр дүн гарч ажиглан зөвлөгөө өгч, дүгнэлтийн хичээлээр төгсгөнө.

Модуль хичээлийн сэдвүүд

Мэргэжил сонголтын ач холбогдол

Мэргэжил сонголт хийх үе шат

Хөдөлмөрийн зах зээл

Сургалтанд бүртгүүлэх

Мэргэжлээ зөв сонгох нь амжилтын үндэс