“БЕСТСЕЛЛЕР НОМ БИЧИХ НОУ ХАУ” дижитал сургалт

[wpseo_breadcrumb]

Сургалт хэнд зориулагдсан бэ?
Ном бичих сонирхолтой, ном бичихээр төлөвлөж буй хэн бүхэнд

Сургалтын зорилго
Хүн болгонд байдаг нууцхан хүсэл бол ном бичих тэрхүү сэтгэлийн үгийг ном болгон туурвихад чиглүүлэгч нь байх зорилготой

Сургалтын аргачлал
Сургалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд, үр дүнтэй явуулах сургалтын идэвхтэй оролцоонуудын аргыг модуль хичээл бүрт ашиглана.

Анги дүүргэлт
1 ангид 10-15 хүн

Сургалтын цаг
Нийт 8 академик цаг

Сургалт болох хугацаа
Сургалт дижитал хэлбэрээр байршсан учир хэдийд ч үзэх боломжтой

Сургалтын үр дүн
Сургалт дууссаны дараа эргэх холбоо үүсгэж, сургалтын оролцогчдод ямар үр дүн гарч ажиглан зөвлөгөө өгч, дүгнэлтийн хичээлээр төгсгөнө.

Модуль хичээлийн сэдвүүд

Бестселлер ном бичих технологи
Ном бичихийн өмнөх судалгаа
Номын маркетинг хийх аргачлал
Бестселлер болгох 10 стратеги
Номоос хүртэх ашиг
Зохиогчийн эрхийг дагалдах боломжууд
Амазонд ном гаргахад тохиолдох асуудлууд

Мэргэжил сонголт хийх үе шат

Хөдөлмөрийн зах зээл

Сургалтанд бүртгүүлэх

Мэргэжлээ зөв сонгох нь амжилтын үндэс