“ЦАГАА УДИРДАХ ЧАДВАР”
ЦОГЦ СУРГАЛТ

[wpseo_breadcrumb]

Сургалт хэнд зориулагдсан бэ?
Цагийн менежменттэй болохыг хүсч буй хэн бүхэнд

Сургалтын зорилго
Олон нийтийн цаг төлөвлөх соёлыг дээшлүүлэх

Сургалтын аргачлал
Сургалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд, үр дүнтэй явуулах сургалтын идэвхтэй оролцоонуудын аргыг модуль хичээл бүрт ашиглана.

Анги дүүргэлт
1 ангид 10-15 хүртэлх хүн

Сургалтын цаг
Нийт 8 академик цаг

Сургалт болох хугацаа
1 өдөр 09.00-17.30

Сургагч багш нар
Ганабелл инстиутын мэргэжлийн багшийн хамт олон

Сургалтын үр дүн
Сургалт дууссаны дараа эргэх холбоо үүсгэж, сургалтын оролцогчдод ямар үр дүн гарч ажиглан зөвлөгөө өгч, дүгнэлтийн хичээлээр төгсгөнө.

Модуль хичээлийн сэдвүүд

Сургалтанд бүртгүүлэх

Цагаа удирдах сургалт