“Хүн болох багаасаа” сургалт-X/28 & 29

Сурагчдын амралтыг тохиолдуулан  Ganabell Teens хүүхдийн сургалтын хэлтсээс “Хүн Болох Багаасаа” хүүхдийн богино хугацааны сургалтыг зарлаж байна.

Сургалтаар хүүхэд өөрийн чадвар, төлөвшилд үнэлэлт хийх зорилгоо тодорхойлох, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үнэлэх цаг төлөвлөх дадалтай болох ном унших дадал хэвшүүлэх илтгэл тавих чадварыг хөгжүүлэх буруу дадал хэвшлээ илрүүлж түүнийг засаж сайжруулах, мөнгөө хэрхэн зөв зарцуулах мэргэжлийн чиг баримжаатай болох юм.

Харилцах утас: 8808-2272, 7000-2272