ХӨРВӨХ ЧАДВАРТАЙ МАНЛАЙЛАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

ХӨРВӨХ ЧАДВАРТАЙ МАНЛАЙЛАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Хөрвөх чадвартай манлайлал бол албан тушаал биш, харин сэдэн үйлдэл юм.

Хөрвөх чадвартай манлайлалд дараах ойлголтууд багтдаг. Үүнд:

  • Ирээдүйг урьдчилан таамаглаж, хариу үйлдэл хийх
  • Сорилтуудыг даван туулах
  • Гэнэтийн өөрчлөлтөд дасан зохицох
  • Тасралтгүй суралцах чадвар
  • Бусдыг уриалж, багийн хүчийг нэгтгэн залах
  • Санаачлагатай хандаж, бүтээлч шийдэл гаргах