“ЦАГАА УДИРДАЖ АМЬДРАЛАА УДИРД” ШИНЭ НОМ ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА

Хэвлэлтээс дөнгөж гарсан цагийн менежментийн номоо та

-Интер ном, Мажестик, Мир ном, Аз хур бүх номын дэлгүүрээс авах боломжтой.

Цаг хугацаагаа удирдаж, амьдралаа удирдаж болох бүхий ноу-хауг туршлага мэдлэгтээ үндэслэн бичсэн нь таны ажил амьдралд ойр ойр байж, үр дүн өгнө гэдэгт итгэлтэ байна.