Чиглэлээр сонгох

 • Стратеги менежмент & Маркетинг
 • 1. Байгууллагынхаа стратегийг томьёолох нь /Доод/2
 • 1. Байгууллагынхаа стратегийг томьёолох нь /Дээд/4
 • Хурлыг үр дүнтэй удирдах нь2
 • 2. Бараа бүтээгдэхүүнээ хэрхэн “Бренд” болгох вэ?2
 • 3. Санаачилгыг хэрхэн өрнүүлэх вэ? /Доод/3
 • 3. Санаачилгыг хэрхэн өрнүүлэх вэ? /Дээд/4
 • 4. Төлөвлөлт–Сайн гүйцэтгэлийн суурь /Доод/2
 • 4. Төлөвлөлт–Сайн гүйцэтгэлийн суурь /Дээд/4
 • 5. Миний хурд – Бизнесийн хурд2
 • 6. Төлөөлүүлэн гүйцэтгүүлэх чадварыг эзэмшихүй2
 • 7. Хурлыг үр дүнтэй удирдах нь2
 • 8. Хэлэлцээр хийх урлаг /Доод/4
 • 8. Хэлэлцээр хийх урлаг /Дээд/12
 • 9. Байгууллагын итгэл үнэмшлийг тодорхойлох нь2
 • 10. Хөх Тэнгисийн Стратеги4
 • 11. Бизнес загварын шинэчлэл /Доод/4
 • 11. Бизнес загварын шинэчлэл /Дээд/8
 • 12. Байгууллагатаа хүчирхэг соёлыг бий болгох нь2
 • 13. Контент маркетинг2
 • 14. Хүний нөөцийн стратеги /Дээд/4
 • 14. Хүний нөөцийн стратеги /Доод/2
 • Хүнээ удирдах & Хүчирхэг баг
 • 1. Менежер хүний эзэмших ёстой чадварууд2
 • 10. Бүтээлч сэтгэлгээний менежмент /Доод/4
 • 10. Бүтээлч сэтгэлгээний менежмент /Дээд/10
 • 2. Манлайлах ур чадвар2
 • 3. Хүчирхэг багийг хэрхэн бүрдүүлэх вэ? /Доод/3
 • 3. Хүчирхэг багийг хэрхэн бүрдүүлэх вэ? /Дээд/4
 • 4. Ажилчдаа идэвхжүүлэх нь2
 • 5. Суралцагч байгууллага2
 • 6.  Стресс менежмент2
 • 7.  Мэдлэгийн менежмент2
 • 8. Дадлын хүч2
 • 9. Багийн гишүүдийн үүрэг оролцоо2
 • 11. Санаачилгыг хэрхэн өрнүүлэх в?2
 • Бүтээмж
 • 1. Эрч хүчээ хэрхэн удирдах вэ?2
 • 2. Бүтээмжээ дээшлүүлэх арга зам2
 • 3. Миний хурд – Бизнесийн хурд2
 • 4.  Бизнесээ хэмнэлттэй удирдахуй2
 • 5.  Кайзен &5S түүнийг хэрэгжүүлэх нь2
 • 6. Цагийн нөөцөө хэрхэн удирдах вэ?2
 • 7. Бүтээлч шийдвэр гаргалтын 6 малгайн арга2
 • 8. Ноухау бий болгох аргачлал2
 • Харилцаа
 • 1. Айдсаа хэрхэн дарж ярьж сурах вэ?2
 • 3. Харилцааны соёл2
 • 4. Урам зориг өгч бусдыг манлайлах нь2
 • 5. Үгээр бусдад хэрхэн нөлөөлөх вэ?2
 • 6. Эерэг сэтгэлгээ2
 • 2. Бизнесийн харилцаа2
 • Үйлчилгээ
 • 1. Үйлчилгээний ажилтны эзэмших ёстой ур чадварууд2
 • 2. Хэрэглэгчидтэй харилцах менежмент2
 • 3. Үйлчилгээний ажилтны сэтгэл зүй2
 • 4. Талархлын хүч2
 • 5. Санал гомдлын менежмент2
 • 6. Үйлчилгээний бизнесийн онцлог2
 • Борлуулалт
 • 1. Борлуулагч хүний эзэмших ёстой ур чадварууд2
 • 2. Борлуулалтын уулзалтанд хэрхэн амжилттай оролцох вэ?2
 • 3. Худалдан авагчдад яаж сэтгэгдэл төрүүлэх вэ?2
 • 4. Эвгүй уулзалтыг яаж амжилттай эргүүлэх вэ?2
 • 5. Ятган үнэмшүүлэх аргууд2
 • 6. Харилцааны урлаг2
 • 7. Борлуулалтын ФАБ загвар2
 • Хувь хүний хөгжил
 • 1. Амжилттай хүнд байдаг зан чанарт суралцах нь2
 • 2. Том сэтгэж, зорилгоо тодорхойлох нь2
 • 3. Зорилгоо жижиглэн хувааж, үйлдэл хийж эхлэх нь2
 • 4. Бодлоо зорилго өөд чиглүүлэх нь2
 • 5. Цагийн нөөцөө удирдаж сурах нь2
 • 6. Оюуны зураглал2
 • 7. Хувийн зохион байгуулалтаа сайжруулах нь2
 • 8. Хэрхэн санаачилгатай ажиллах вэ? /Доод/3
 • 8. Хэрхэн санаачилгатай ажиллах вэ? /Дээд/4
 • 9. Зорилгоо тодорхойлж төлөвлөгөө гаргах нь2
 • 10. Кареер төлөвлөлт2
 • 11. Өөрийгөө борлуулах урлаг2
 • 12. Эрүүл амьдрах менежмент2
 • 13. Сэтгэл хөдлөлөө хэрхэн удирдах вэ?2
 • 14. Англи хэл сурах аргачлал2
 • 15. Эрч хүчээ хэрхэн удирдах вэ?2
 • 16. Хувь хүний санхүүгийн төлөвлөлт2
 • 17. Мөнгө санхүүгийн тухай шинэ ойлголт2
 • 18. Санхүүгийн сахилга бат2
 • Гэр бүлийн харилцаа
 • 1. Аз жаргалтай гэр бүл2
 • 2. Эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн ялгаа2
 • 3. Хайраа илэрхийлэх аргууд2
 • 4. Хүүхдээ хэрхэн зөв хүмүүжүүлэх вэ?2
 • 5. Өсвөр насны хүүхдүүдтэй хэрхэн харилцах вэ?2
Сонгосон цаг: 0 Төлбөр: 0₮

Багцын хөнгөлөлт

Цагийн тоо Хөнгөлөлтийн хувь
20 5%
30 10%
60 15%
100 20%