“ШИЛДЭГ БОРЛУУЛАГЧ БЭЛТГЭХ” ДИЖИТАЛ СУРГАЛТ

“ШИЛДЭГ БОРЛУУЛАГЧ БЭЛТГЭХ”
ДИЖИТАЛ СУРГАЛТ

Борлуулалтын ажилтны ур чадвараа өсгөх нь яагаад чухал вэ? 

 • Дэлхий дахинаа баярлаг үйлдвэрлэгч компаниуд хоорондын өрсөлдөөн дундаас цойлон гарч, онцгойрон ялгарах гол шалгуур нь технологийн дэвшил мөн боловч чухамдаа тухайн компанийн ажил үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний мөн чанарыг нийгэм, хүмүүст болоод хилийн чандад таниулан хүргэдэг БОРЛУУЛАЛТЫН ажилтнуудынх нь мэдлэг ур чадвар нэмэгдэхийн хэрээр Компани хүчтэй болдог. Компани хүчтэй байхын үндэс нь ажилтан борлуулагч нэг бүрийнх нь хүчин зүтгэлээс шалтгаалдаг болохыг нэгэнт таньж мэдсэн компаниуд хүнээ хөгжүүлэх бүх талын цогц бодлогод анхаарах болсон билээ. Зэх зээлд өрсөлдөх чадвараа нэмэгдээлүүэх, Байгууллагынхаа борлуулалтын ажилтны ур чадвараа өсгөхийг хүссэн компанийн удирдлага, ажилтан, борлуулагч бүхэнд зориулав.

Эзэмших чадварууд

 • Шилдэг борлуулагч зорилтод Үр дүндээ хүрэхийн тулд  Үйл явцаа нарийн төлөвлөх
 • Шилдэг борлуулагч Гадаад имиждээ анхаарахын хэрээр Дотоо итгэл үнэмшилтэй байх
 • Шилдэг борлуулагч бүтээгдэхүүний Мэдлэг чухалчилхаас гадна Мэдрэмжтэй байх нь борлуулалтыг хэрхэн нэмэгдүүлэх
 • Шилдэг борлуулагч бүтээгдэхүүнээ Ярьж ойлгуулахын сацуу хэрэглэгчийн хэрэгцээ сонирхлыг Сонсож ойлгох чадвартай байх
 • Шилдэг борлуулагч Авахын хэрээр Өгч чаддаг байх

Зорилтот оролцогчид

 • Байгууллагын дээд шатны удирдлагууд
 • Байгууллагын бүх шатны менежерүүд болон,
 • Борлуулалтын менежерүүд болон худалдааны зөвлөхүүд

Сургалтын агуулга

 • Үр дүн хэмээх арга ухаан & Үйл явц хэмээх билиг ухаан
 • Гадаад имиж хэмээх арга ухаан & Дотоод хүч хэмээх билиг ухаан
 • Мэдлэг хэмээх арга ухаан & Мэдрэмж хэмээх билиг ухаан
 • Ярих хэмээх арга ухаан & Сонсох хэмээх билиг ухаан
 • Авах хэмээх арга ухаан & Өгөх хэмээх билиг ухаан

Бүртгүүлэх:

 • Сургалтад бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРЖ  бүртгүүлээрэй.
 • Сургалтын бүртгэл 7 сарын 19 -ыг дуустал үргэлжилнэ.
 • Сургалт: 7 сарын 19 оос – 7 сарын 30 -ыг хүртэл үргэлжилнэ.

Төлбөрийн мэдээлэл:

 • Үндсэн төлбөр 250,000₮
 • Хөнгөлөлт-1: 7/09-с өмнө 40% хөнгөлөлт 150,000 төгрөг /1 эрх/

Хөнгөлөлт-2: 7/16-с өмнө 20% хөнгөлөлт 200,000 төгрөг /1 эрх/