Шинэ жилийн Супер багц

Ганабеллээс эрхлэн гаргадаг оюуны бүтээлүүдээрээ баярын багц гаргалаа.

Супер багц 1

/Арьсан ХАЖ-2ш/ + Өртэй хүн өөдөлдөг + Классик ХАЖ+Цаг төлөвлөлтийн хичээлд суух эрх  ҮНЭ: 78000

Супер багц 2

/Арьсан ХАЖ -3ш/ + Амжилтын 10 алхам+Өртэй хүн өөдөлдөг+Цаг төлөвлөлтийн хичээлд суух эрх ҮНЭ: 98000

Супер багц 3

/Цагийн менежментийн хичээл-2цаг/ +/Арьсан ХАЖ-10/+ /Амжилтын 10 алхам-5/ + /Өртэй хүн өөдөлдөг-3/+/Мини ХАЖ -5/ ҮНЭ: 758000

Супер багц 4

/Цагийн менежментийн хичээл-2цаг/ +/Арьсан ХАЖ-15/+ /Амжилтын 10 алхам-5/ + /Өртэй хүн өөдөлдөг-5/+/Классик ХАЖ-10/ ҮНЭ: 818000

Утас: 8808-2272