“КӨҮЧИНГ” Үйлчилгээ

Өөрийн амжилт, карьераа дээшлүүлэхийг хүссэн

хүнд бүрд зориулсан көүчинг үйлчилгээ.

 

“EXECUTIVE COACHING” хөтөлбөр

Топ төвшний захирлуудын удирдах ур чадварыг хөгжүүлэх, байгууллагын системийг бий болгох,

компанийн засаглалыг сайжруулахад чиглэсэн ганцаарчилсан дасгалжуулалтын “EXECUTIVE COACHING” хөтөлбөр

[wpseo_breadcrumb]

Бид таны зорилго, алсын хараанд тань тохируулан дараах 4 төрлийн көүчинг үйлчилгээг санал болгож байна.

Амжилтын хөтөч
Насанд хүрэгч ба хүүхдэд зориулсан

Дэлгэрэнгүй

Кареер хөтөч
Удирдах ажилтнуудад зориулсан

Дэлгэрэнгүй

Ментор хөтөч
Топ түвшиний удирдлагуудад зориулсан

Дэлгэрэнгүй