“Өөрчлөлийн Менежмент” сургалт зохион байгуулав

Эрин эмнэлгийн хамт олонд “Өөрчлөлийн Менежмент” сургалт зохион байгуулав.

Leave a Reply

Your email address will not be published.