Сургалт

“ХӨРВӨХ ЧАДВАРТАЙ МАНЛАЙЛАЛ” ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ОНЛАЙН СУРГАЛТЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАГДЛАА

“ХӨРВӨХ ЧАДВАРТАЙ МАНЛАЙЛАЛ” ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ 3 САРЫН ОНЛАЙН СУРГАЛТЫН 90% ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАЛАА Зохион байгуулагч:…