GANABELL TEENS “ХҮН БОЛОХ БАГААСАА” СУРГАЛТАА ЗАРЛАЛАА

ТАНЫ ХҮҮХЭД ЭНЭ СУРГАЛТААС:
– Зорилгоо тодорхойлох
– Цагийн менежменттэй болох
– Мэргэжлийн чиг баримжаатай болох
– Санхүүгийн талаар ойлголтой болох зэрэг мэдлэгт суралцана.

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ, ДАВУУ ТАЛ:
Оролцооны аргад тулгуурлаж хүүхэд бүрийг идэвхижүүлж, тунгаан бодуулах, яриулах, бие даан ажиллуулах мөн хөгжилтэй тоглоомын аргуудыг хэрэглэнэ.

БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:
1️⃣-р ээлж 2020 оны 9-р сарын 19, 20-ны өдрүүдэд
2️⃣-р ээлж 2020 оны 9-р сарын 26, 27-ны өдрүүдэд
8-12 насныхан 14:00- 17:00 цагийн хооронд
13-16 насныхан 10:00 – 13:00 цагийн хооронд тус тус сургалтад хамрагдана.

Бүртгэлийн утас: 8808-2272, 7000-2272