Танд Ганабеллд өгөх ямар шинэ санаа байна?

Ganabell Idea
Танд манай ямар бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой санал санаачлага байна вэ?
Би дараах нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрч байна: