“Бизнесийн арга зүй” Удирдагчдын хөгжүүлэх цогц сургалт

Байгууллага болгоноос төлөөлөл оролцож суудаг сургалт. Менежмент, хувь хүний хөгжил, Хэлэлцээр, өрсөлдөх чадвар, санхүүгийн менежмент, бизнес загварын агуулга багтаасан бренд сургалт