“Хүн болох багаасаа” сургалт

Энэхүү сургалт нь хүүхдийг тавьсан зорилготой, зөв дадал зуршилтай, өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай болон ном унших дадалтай нэгэн болоход нь тусалдаг сургалт юм.